Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

Op 30 juni en 5 juli 2016 heeft de Tweede Kamer het plenaire debat gehouden inzake het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand.

Op 30 juni en 5 juli 2016 heeft de Tweede Kamer het plenaire debat gehouden inzake het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand.

In dit wetsvoorstel wordt het aanbieden van kansspelen via internet wettelijk geregeld. Daarmee is Nederland een van de laatste landen binnen Europa die deze kansspelen reguleert.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel met verschillende wijzigingen aangenomen. Zo wordt nu bepaald dat er een uniform kansspelbelastingtarief is voor de landgebonden en online aanbieders van 29% en wordt er een landelijk loket kansspelen opgericht dat gefinancierd wordt vanuit het nog op te richten verslavingsfonds. Dit fonds wordt gevoed door verplichte bijdragen van alle short odd kansspelaanbieders en richt zich op de preventie en behandeling van kansspelverslaving.

Verder heeft de Kamer toegevoegd dat bij elke reclame voor kansspelen een duidelijk zichtbare waarschuwing wordt getoond waarin wordt gewezen op de risico's van onrechtmatige deelname aan kansspelen vergelijkbaar met die bij reclames voor financiële producten. Het is niet duidelijk of al bestaande wettelijke waarschuwingen hiernaast gehandhaafd blijven.

Op het gebied van toegangscontrole, preventie, monitoring en doorgeleiding naar de verslavingszorg zijn er geen wijzigingen aangebracht voor de online-aanbieders, Holland Casino en de speelautomatenhallen. Ook de omstreden onvrijwillige uitsluiting is gehandhaafd zij het dat de wetgever heeft bepaald dat dit alleen in uiterste noodzaak dient te gebeuren.

Ten slotte is er ook een aantal moties aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen onder meer het illegale aanbod via internet op verschillende manieren tegen te gaan. Hiermee heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel en zal het na het oordeel van de Eerste Kamer duidelijk worden of kansspelen via internet gelegaliseerd worden.

De Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer heeft de deadline voor het inleveren van vragen bij de Commissie inmiddels bepaald op 4 oktober a.s. Naar verwachting zal in november of december het besluit in de Senaat vallen. Dan kan de wet per 1 juli 2017 van kracht worden en wordt naar verwachting de eerste verguning verleend per 1 januari 2018.