Speelbewust

NEDERLANDSE LOTERIJ

‘Speel bewust’ bij Nederlandse Loterij
Nederlandse Loterij wil haar spelers graag op een verantwoorde manier plezier laten beleven aan de kansspelen die zij aanbiedt. Door ons diverse aanbod (Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Toto, Miljoenenspel, Krasloten en Lucky Day) vind je altijd wel een kansspel waaraan je graag meedoet. Dat vinden we leuk, maar we willen ook dat het leuk blijft. We hechten veel belang aan het op integere wijze omgaan met onze spelers, onze kansspelen en het beschermen van kwetsbare groepen in de maatschappij.

Wat doet Nederlandse Loterij hieraan?
Verkoop van kansspelen aan personen jonger dan 18 jaar is verboden door de overheid; we laten steekproefsgewijs onze verkooppunten controleren om te kijken of er geen verkoop aan minderjarigen plaatsvindt. Daarnaast geven we voorlichting aan winkeliers over de risico’s van verslaving en deelname aan kansspelen door minderjarigen.
We proberen, onder andere door instructies aan winkeliers, onmatige (buitensporige) deelname te voorkomen. Er geldt een maximale inleg bij deelname aan onze kansspelen in de winkel en via internet. Je kunt bij Toto zelf je speellimieten instellen, of jezelf (tijdelijk) uitsluiten van deelname. Nieuwe spelvormen worden getoetst op mogelijke negatieve effecten, ook als het een spelvorm met een beperkt risico betreft.
In al onze reclame-uitingen plaatsen wij het 18+ logo en de slogan ‘speel bewust’. Via deze website vind je informatie over de kenmerken van gokverslaving en kun je meteen contact opnemen met een hulpverlenende instantie.

Nederlandse Loterij vindt het vanzelfsprekend om een leidende rol te spelen in het voorkomen en beperken van mogelijke problemen gerelateerd aan het meedoen met kansspelen. Al gaat het veelal om spelvormen met een beperkt risico, wij vinden dat meespelen leuk moet blijven: speel bewust.

Nederland wint
Nederlandse Loterij is in april 2016 ontstaan door een fusie tussen De Nederlandse Staatsloterij en De Lotto en is daarmee de grootste kansspelaanbieder van Nederland geworden, met een zeer gevarieerd aanbod aan kansspelen.
We zijn de nieuwe naam achter zeven bekende kansspelen: Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten en Toto. We maken sport en bewegen bereikbaar voor zo veel mogelijk mensen: van Olympisch tot Paralympisch en van breedtesport tot gehandicaptensport. Door mee te spelen met één van onze kansspelen draag jij óók bij aan een gelukkig en gezond Nederland. We hebben geen winstoogmerk en zorgen ervoor dat de opbrengst volledig ten goede komt aan de Nederlandse samenleving, de sport en goede doelen. 63 procent van de opbrengst wordt afgedragen aan het Ministerie van Financiën, 37 procent wordt afgedragen aan sport en goede doelen.

Meer informatie over verantwoord deelnemen aan onze kansspelen is op onze website te vinden: www.nederlandseloterij.nl